Nejkrásnější filmová místa v Jižních Čechách

Město Vimperk

Město: Vimperk,
Okres: Prachatice,
Typ lokace: Města

Popis lokace

Vimperk je historické, tajuplné a neobjevené šumavské město s kvalitami a turistickými
atraktivitami 21. století. Spojuje současnost s minulostí, tradiční průmysly s novými možnostmi, kulturní památky a dějiny se soudobými tématy jako ekologie či udržitelný cestovní ruch.

Matěj Chabera, autor vizuálu města

Nebývale zachovalé historické centrum se svažitým náměstím s domy v secesním stylu, gotickým kostelem Navštívení Panny Marie, barokní budovou staré radnice s gotickými sklepy a pozdně gotickou městskou zvonicí, to vše nabízí město, jehož nejužší centrum bylo za bývalého režimu „uchráněno“ pro svou dobu typických přestaveb. Město kromě svého klenotu, Státního zámku Vimperk, nabízí klid malých plácků, křivolakých uliček, schodišť a vnitrobloků doplněných klidem Pivovarských teras, arboreta lesních dřevin, městského parku, lokací kolem městského opevnění či bývalé zámecké obory. Zároveň nabízí i zajímavý vzhled do průmyslové historie města formou brownfieldů, ať v majetku města či soukromého sektoru, viz bývalé objekty tiskáren, dřevozpracujícího a textilního průmyslu či areál bývalých kasáren U Sloupů.
A nespornou výhodou města je i jeho poloha na hranicích Chráněné krajinné oblasti Šumava, zázemí Volnočasového a relaxačního areálu Vodník, kvalitní ubytovací a gastronomické služby či přítomnost několika divadelních a šermířských spolků s bohatým kostýmním fundusem a mnoha festivalovými i filmovými zkušenostmi.
Město je také zajímavým cílem z hlediska sakrální turistiky díky pozůstatkům patrona města sv. Innocence, který je umístěn v zasklené tumbě z roku 1768 v expozici Muzeu Vimperska na Státním zámku Vimperk.

Fotogalerie lokace

Další lokace z kategorie:

Města
Město Tábor
Město Vimperk

Mám zájem. Chci vědět víc